Skip to main content

VOLEBNÍ PROGRAM 2022-2026

Vrátíme na radnici zdravý rozum

Změnu chceme a změnu uskutečníme!

 1. OBČANÉ VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ
  1. Zorganizujeme první lounské místní referendum k zásadním věcem, jako je zdravotnictví, kultivace veřejného prostoru či rozvoj hospodaření města. Konečně budete o svém městě rozhodovat vy.
  2. 100 milionů Kč za volební období bude zcela v rukou vás Louňáků. Jde o takzvaný participativní rozpočet města. To znamená, že se zvýší spolupodílení se a spoluúčast občanů na volbě a výběru projektů, které se budou realizovat ve vašem zájmu.
  3. MHD zdarma s kartou patriota. Každý, kdo nechá auto doma, pomůže přírodě i plným silnicím.
  4. Svoz odpadů pro občany s kartou patriota zdarma. Technické služby města Louny, které chtěla část politiků prodat, transformujeme na Městské služby, které budou první volbou města při realizaci městských zakázek. Mezi ně bude patřit i svoz a likvidace odpadů.
  5. Karta patriota – karta pro všechny občany s trvalým bydlištěm v Lounech. Věrnostní a slevový program, propojíme s podnikateli, kteří budou moci čerpat úlevy a výhody od města a nabídnou slevy jeho občanům. Jde tak o vzájemně prospěšnou podporu místních podnikatelů a lounských občanů.
  6. Úřad bude pracovat pro občana a nikoli proti němu. Bez motivovaných pracovníků a nápadů to nejde. Tam, kde si to situace žádá, provedeme personální změny, aby vše začalo konečně fungovat.
  7. Zrušíme poplatky za zábor veřejného prostranství při rekonstrukci nemovitostí. Chceme mít krásné město a chceme obnovu majetku podporovat.
  8. Budeme vymáhat škody způsobené na majetku města. Jde o miliony korun, které budeme chtít po vinících. Jsou to i vaše peníze.

 

 1. NEMOCNICI PRO BUDOUCNOST A LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI
  1. Bude to sto let, co pro nás naši dědečkové a babičky postavili nemocnici na zelené louce a deset let, co ji část stávající politické reprezentace pohřbila. Chceme pro naše děti a jejich děti vybudovat to samé. Může to trvat i generaci, ale chceme to zkusit. Dáme dohromady tým odborníků, kteří fundovaně zjistí možnosti vybudování malé lounské nemocnice ve spojení se soukromým provozovatelem nebo Krajskou zdravotní.
  2. Město musí být aktivní, nevymlouvat se, že zdravotnictví je úloha státu a kraje. Města mezi sebou soupeří v získávání lékařů a konkurence je obrovská. Budeme ti, co nabídnou nejlepší podmínky a zajistí pro vás zdravotní péči.
  3. Novým lékařům nabídneme pozemky pro bydlení, protože jedině tak je můžeme motivovat k přistěhování do Loun. Občanům tím přineseme mnohem větší prospěch, než pokud jako minulé vedení přihrajeme pozemky za pár stovek developerům, kteří je obratem prodají desetkrát dráž.
  4. Nabídneme velmi atraktivní stipendia pro studenty v oboru lékařství, kteří se zaváží, že budou po ukončení vzdělání a praxe pracovat v Lounech.
  5. Těm lékařům, kteří to k výkonu své práce potřebují, pomůžeme s uznáním lékařské kvalifikace a zajištěním praxe na akreditovaném pracovišti.
  6. Máme zde jedinečný léčivý pramen, který upadl v zapomnění. My víme, že se o něj v minulosti zajímali i investoři. Chceme ho aktivně využít.

 

 1. BEZPEČNOST JAKO SAMOZŘEJMOST
  1. Nejdůležitějším posláním strážníků bude zajištění pocitu bezpečí v domovech a na ulicích, potírání vandalismu, kriminality a čistota v ulicích. Prioritou nebude rozdávání pokut za špatné parkování jako za minulého vedení.
  2. Aktivním a důsledným přístupem z města zcela eliminujeme bezdomovce.
  3. Budeme důrazně řešit problematickou mládež, která je v mnoha případech velkým zdrojem nečistot a nepořádku.
  4. Policie bude jednotlivé delikty řešit až do úplného důsledku, do řešení zapojíme rodiče, školu, přestupkovou komisi a sociální odbor.
  5. Poznej svého strážníka. Zavedeme okrskové strážníky, aby občané dané lokality věděli, na koho se mohou přímo obrátit.
  6. Pořídíme nový chytrý kamerový a vyhodnocovací systém, který dokáže zcela sám rozpoznávat a předcházet ohrožení osob a majetku, páchání přestupků a trestné činnosti. Takový systém uvolní kapacity policistů v ulicích, umožní rychleji a lépe reagovat a dokumentovat bezpečnostní situaci ve městě.

 

 1. MĚSTO BEZ ODPADKŮ = ČISTÉ MĚSTO
  1. V Lounech je dnes jen těžko uvěřitelný nepořádek, ať se podíváme, kam se podíváme. Takto špinavé město nikdy nebývalo. Zřídíme proto koordinátory pořádku a čistoty s výbornou místní znalostí, kteří budou mít na starosti dohled a koordinaci úklidu ve městě mezi všemi zainteresovanými složkami. Zvážíme i monitoring všech kontejnerových stání. 
  2. Po smluvních partnerech, vlastnících a provozovatelích nemovitostí budeme vyžadovat dodržování čistoty a pořádku (autobusové nádraží, noční kluby a další).
  3. Budeme podporovat a odměňovat občany, kteří uklízejí nepořádek tak, aby bylo město hezké a čisté.
  4. Koše na směsný odpad v městském mobiliáři do konce volebního období nahradíme koši na tříděný odpad.

 

 1. NOVÉ BYDLENÍ PRO SLUŠNÉ LIDI
  1. Vybudujeme 50 nových městských bytů pro slušné Louňáky s využitím již existujících dotací na pořízení bytů, domů atd.
  2. Dáme smysl problematickým opuštěným budovám „Na Široké“ a „Pod kotelnou“, které vykoupíme a přeměníme na byty a další infrastrukturu. Vybudujeme dostupné bydlení pro rodiče samoživitele a bezbariérové byty pro seniory.
  3. Budeme podporovat vznik bytových družstev pro výstavbu družstevního bydlení.

 

 1. LEVNÁ ENERGIE PRO OBČANY I MĚSTO
  1. Na každé vhodné střeše majetku města vybudujeme fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým úložištěm, tam kde to bude ekonomické, nahradíme stávající zdroje tepla tepelnými čerpadly.
  2. Vstoupíme do jednání s elektrárnou Počerady ohledně možné spolupráce na projektu teplovodu z Počerad pro levnější teplo občanům Loun. Elektrárna má značné možnosti dodávek tepla (až 360 MWt).
  3. Budeme realizovat komunitní energetiku (bioplynová elektrárna a další), vybudujeme levný zdroj energie nejen pro obec, ale i pro občany.
  4. Veřejné osvětlení města vyměníme za autonomní solární osvětlení. Investice se za současného prudkého nárůstu ceny energií vrátí v podstatě okamžitě. Nebudeme tak muset vypínat každou druhou lampu, abychom si mohli dovolit zajistit bezpečnost osob a majetku.

 

 1. PRO KULTURU A SPORT VÍCE PENĚZ A SPRAVEDLIVĚJI
  1. Přineseme změny na lounské výstaviště, zastřešíme podium letního kina, kam chceme přivést letní divadelní scénu podobně jako třeba v blízké Tvrzi Divice. Na park můžeme navázat nové aktivity spojené se řekou, chceme být výjimeční. Přeneseme do parku hudbu z náměstí, spousty koncertů a dalších aktivit.
  2. Rezidenty v historického centru města necháme v poklidu v klidu spát, každý si tak přijde na své. Hudbu z akcí na náměstí přeneseme do parku, budeme hledat harmonii mezi oživením centra města a jeho rezidenty.
  3. Pro začínající organizátory kultury, kluby, umělce a sportovce zjednodušíme a zkrátíme cestu ke grantům a dotacím.
  4. Sport a sportovní kluby budeme podporovat rovnoměrně, přehledně a férově. Stranická příslušnost funkcionářů klubu již nebude mít vliv na výši přidělené dotace.
  5. Peníze musí být vypláceny transparentně, nezávisle a od prvního okamžiku na základě jednoduchých a prokazatelných kritérií, jako například platby členských příspěvků na transparentní účet.
  6. Chceme podporovat kulturní tradice (malířské, literární, hudební a další), stávající kulturní příspěvkové organizace města (Vrchlického divadlo, Městská knihovna, ZUŠ Louny) a kraje (Oblastní muzeum a Galerie Benedikta Rejta).
  7. Chceme podporovat komunitní život města a osobnosti spojené s kulturou, sociální oblastí, sportem a dalšími činnostmi. Obnovíme tradici pořádání společenských večerů Města Louny a založíme Cenu města Louny spojenou s finančním oceněním.
  8. Zřídíme „Certifikát města Louny“ pro akce a pořadatele jako značku kvality, která jim pomůže se prosadit například v jiných částech republiky a tím budou propagovat naše město.

 

 1. NEJEN NOVÉ ZAHRÁDKY A BIOTOP PRO RELAXACI A VOLNÝ ČAS
  1. Z paneláků a bytovek hospodařit a relaxovat na 100 zahrádek. Po desítkách let vybudujeme nové městské zahrady na ploše 5 ha. Zahrádky budou nájemní, se správcem, budeme se snažit najít spravedlivý klíč k jejich přidělení.
  2. Vybudujeme přírodní koupaliště s biotopem v Brloze s využitím dotací na zadržování vody v krajině.
  3. Znáte Mirakulum? Chceme vybudovat jedinečný zážitkový park na pozemcích města. Rodiny s dětmi, ale i ostatní nebudou muset jezdit trávit volný čas jinam. Cestovní ruch to povzbudí spíše než bazén či Piazzetta. 
  4. Mobilní kluziště v parku nebo na Zeleném náměstí. Kapacita zimního stadionu neumožňuje dát dostatečný prostor veřejnosti, začínajícím bruslařům nebo těm, kteří rádi bruslí jen tak pro radost. Kluziště pod širým nebem a třeba i s hvězdami, bude skvělé.
  5. Pořídíme více laviček, stínících plachet a vodních ochlazovacích prvků. Lavičky budou řešeny tak, aby sloužily k odpočinku a relaxaci, ne k polehávání bezdomovců.

 

 1. STOP KÁCENÍ! CHCEME OPRAVDU ZELENÉ MĚSTO
  1. Za uplynulé období nechala radnice zbytečně pokácet stovky stromů, chceme tomu napříště zabránit a stromy, kterým hrozí pokácení přesadit na jiné vhodné místo. Městské služby města Louny vybavíme unikátním vozem se speciální transplantační soustavou, která je schopna přesadit stromy s kmenem do průměru 30 cm, jeho služby nabídneme obcím, firmám a občanům v širém okolí. 
  2. Založíme vlastní městskou lesní školku a budeme si pěstovat stromy, kterými osázíme celé Louny. Za každého žijícího i nově narozeného Louňáka tak postupně vysadíme strom. Když chcete vysadit 20 stromů, koupíte je u soukromníka. Když chcete osázet celé město, je výhodnější si stromky vypěstovat. Vzpomínáte na sekání trávníků při nedělním obědě, ve vyprahlém létě nebo dokonce v zimě pod sněhem? Chceme ve městě zadržet vláhu i udržet biodiverzitu, minimalizujeme sečení, kde to jen půjde, chceme mít více luk než anglických trávníků.
  3. Vybudujeme záchytná místa na dešťovou vodu a s ní budeme uvážlivě hospodařit.

 

 1. LOUNY, DOMOV TAKÉ PRO NAŠE RODIČE, NAŠE SENIORY
  1. Chceme, aby naši rodiče, kteří budovali Louny, měli život co nejlevnější, nejdostupnější, chceme podpořit jejich zdraví – fyzickou i psychickou kondici a mobilitu.
  2. Zřídíme mobilní radnici – tým úředníků, kteří budou seniorům pomáhat získávat příspěvek na péči, budou jim k dispozici na telefonu, aktivně jim pomohou zorientovat se ve vyřízení úředních i jiných záležitostí.
  3. Budeme podporovat komunitní projekty pro seniory – Senior Klub Louny, projekt Třetí věk Louny, akce knihovny v parku, Lounská 13 a dalších včetně zajištění dopravy na konaní akcí.
  4. Podpora sociálních služeb pro zachování možnosti co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí – senior taxi, dovoz léků na předpis, podpora půjčování kompenzačních pomůcek, podpora dopravy do okolních nemocnic.